Komplexně pro Vás zpracujeme účetní evidenci. Na základě individualizovaného návrhu nalezneme vhodné řešení právě pro Vás.


Rádi pro Vás komplexně zpracujeme účetní evidenci. Jsme si vědomi, že v rámci této služby nám klient s důvěrou svěřuje významnou agendu, která je prostředkem nejen pro naplnění zákonných povinností, ale i individuálních potřeb klienta průběžných ekonomických informací o svém podnikání. Volba systému zpracování účetnictví a toku souvisejících informací je tak u každého z našich klientů jedinečná dle jeho specifik. Jsme připraveni zpracovat účetnictví klientů v jejich ekonomických systémech, případně nabídnout zpracování účetní agendy v námi dodaném softwaru.

Placeholder

Služba zpracování účetnictví je spojena i s komplexním daňovým servisem, pokud nejsou požadavky klienta odlišné. Průběžně tak klienta upozorňujeme na výši a termíny jednotlivých daňových povinností a souvisejících možností změn či alternativních řešení.

Obor i způsob podnikání našich klientů je vždy jedinečný, a proto i zpracování účetní evidence je pro ně individualizováno. Spolupráce v oblasti účetnictví je založena na vzájemné důvěře.

V případě potřeby rádi klientům zajistíme také komplexní zpracování mzdové agendy.

Za spolupráci v rámci účetních služeb Vám děkuje tým společnosti A&T Accounting, s.r.o.

Placeholder

Mám zájem o sjednání schůzky

Odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas společnosti ATC Companies k zpracování vašich údajů za účelem reakce na váš dotaz. Vaše osobní údaje budou použity výhradně společností ATC Companies a nebudou poskytnuty třetím osobám. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.